Logo
NL EN

Opwaardering Albertkanaal

De Cruciale Rol van het Albertkanaal

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg van België. Het kanaal verbindt de Haven van Antwerpen en de Schelde met de Maas in Luik. Binnenvaarttransport op het Albertkanaal omvat bovendien een aanzienlijk aandeel grensoverschrijdend watertransport van en naar Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Uitdagingen en Oplossingen voor Optimaal Gebruik

Jaarlijks wordt er via dit kanaal 40 miljoen ton goederen vervoerd. Door een aantal knelpunten kon het kanaal echter nog niet optimaal gebruikt worden. Zo was het niet geschikt voor vierlaagse containervaart. Vandaar dat De Vlaamse Waterweg nv dit kanaal opwaardeerde door bruggen te verhogen en het kanaal plaatselijk te verbreden. Zo stimuleert De Vlaamse Waterweg nv het gebruik van de binnenvaart, wat de files en CO2-uitstoot in Vlaanderen ten goede komt.

Infrastructuur­transformatie en Milestone Moment

Onderstaande kaart bevat een overzicht van de 62 bruggen over het Albertkanaal. Hiervan werden in de periode 2007-2024 50 bruggen aangepakt. Het laatste obstakel – de brug van Wijnegem – werd in januari 2024 weggewerkt. Op 5 februari 2024 vaarde het eerste vierlaagse containerschip over het Albertkanaal.

Het Albertkanaal is een belangrijk economisch knooppunt binnen de zogenaamde Noordzee-Mediterrane corridor. Een groot deel van de trafiek op het kanaal bestaat uit containertransport.

Om tegemoet te komen aan de noden van de verwachtte toename qua goederen in het algemeen en containertransport in het bijzonder, moesten de knelpunten op het Albertkanaal worden aangepakt, met name de te lage doorvaarthoogte van een groot deel van de bruggen en de beperkte breedte van het kanaal tussen Antwerpen en Wijnegem. Deze knelpunten verhinderden de economische groei van het Albertkanaal en de versterking van de binnenvaart als onmisbare logistieke schakel in Vlaanderen.

Alle bruggen op een minimale doorvaarthoogte van 9,10 meter brengen biedt opportuniteiten voor Short Sea Shipping, vierlaags containertransport en drielaags high cube containertransport én grotere projectcargo (grote ladingen uit één stuk).